BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na pytania

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą „Modernizacja drogi do miejscowości Komorowo”

Biała Piska, dn. 07.03.2018 r.

                                                                   

Znak sprawy

BiRG ZP.271.6.2018     

 

Odpowiedź na pytanie dotyczące SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą „Modernizacja drogi do miejscowości Komorowo”

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy  z  dnia  29  stycznia 2004 r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. 2017 poz.1579 ze zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie informujemy, że:

Pytanie 1:  

W Specyfikacji Technicznej „D-04.04.02 Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” w punkcie 2.2. „Rodzaje materiałów” jest napisane, że do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego należy zastosować kruszywo uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego litego. Zastosowanie kruszywa ze skały litej znacząco zwiększy oferowaną cenę. Zwracamy się z prośbą
o udzielenie odpowiedzi, czy jest możliwość zastosowania kruszywa C50/30, ewentualnie C90/3. 

 

Odpowiedź 1:

Zgodnie z pozycją 4.2 przedmiaru robót – podbudowa z kruszywa niezwiązanego C50/30,  warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm.

 

Data powstania: środa, 7 mar 2018 14:15
Data opublikowania: środa, 7 mar 2018 14:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 12:33
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 414 razy