BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprostowanie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 04.02.2019 r.

 

Burmistrz  Białej Piskiej informuje, że w wykazie nieruchomości znak: RiGN.7125.1.2019 z dnia 04.02.2019 r. sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w  budynku mieszkalnym nr 8
w Białej Piskiej przy ul. Słowackiego

 

prostuje się terminy określone w pkt 2 i 3 przedmiotowego wykazu w ten sposób,
że w miejsce  zapisów :

 

  1. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom, którym przysługuje roszczenie
    o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuję pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 02.11.2018 r.
  2. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21.09.2018 r. do dnia 12.10.2018 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej.

 

wpisuje się odpowiednio:

 

  1. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom, którym przysługuje roszczenie
    o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy  lub odrębnych przepisów przysługuję pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 22.03.2019 r.
  2. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 08.02.2019 r. do dnia 01.03.2019 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej.

Pozostała treść wykazu zostaje bez zmian. Poprawiony wykaz stanowi załącznik do niniejszego sprostowania. Sprostowanie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej oraz opublikowanie  w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bip.bialapiska.pl

Beata Sokołowska

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 22 lut 2019 07:35
Data opublikowania: piątek, 22 lut 2019 07:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 kwi 2019 07:22
Opublikował(a): Barbara Jabłońska
Zaakceptował(a): Barbara Jabłońska
Artykuł był czytany: 180 razy