BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Rewitalizacja terenów zielonych zlokalizowanych w centrum Białej Piskiej.

Biała Piska, dnia 15.03.2019 r.

 

 

znak sprawy:

BiRG ZP.271.2.2019

 

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w procedurze zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 18 lutego 2019 r., w przedmiocie zamówienia pn. ,,Rewitalizacja terenów zielonych zlokalizowanych w centrum Białej Piskiej” unieważnia przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

 

Uzasadnienie

Cena oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 roku  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Data powstania: piątek, 15 mar 2019 13:24
Data opublikowania: piątek, 15 mar 2019 13:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2020 10:30
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 379 razy