BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej"

Biała Piska, dnia 06.05.2019 r.

 

Znak sprawy

Or.ZP.271.6.2019

 

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w procedurze zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 18 kwietnia 2019 r., w przedmiocie zamówienia pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej, unieważnia przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

 

Uzasadnienie

 

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż w ww. postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu w terminie  wyznaczonym na składania ofert tj. do dnia 06 maja 2019 r. do godz. 11:00.

Data powstania: poniedziałek, 6 maj 2019 15:03
Data opublikowania: poniedziałek, 6 maj 2019 15:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2020 10:32
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 314 razy