BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6733.2.2020

o zmianie wniosku

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 06.02.2020 r. na wniosek Pani Joanny Krzemińskiej – Sekretarz Gminy Biała Piska, Pl. Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa wewnętrznej linii zasilającej ze słupami oświetleniowymi na działce o numerze geodezyjnym 273/78 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto, do zakresu inwestycji ujęto wykonanie studni do poboru wody podziemnej.
Zmieniony został rodzaj inwestycji, w związku z tym nazwa inwestycji – zgodnie z wnioskiem inwestora otrzymuje brzmienie:
Budowa wewnętrznej linii zasilającej ze słupami oświetleniowymi oraz budowa studni do poboru wody podziemnej na działce o numerze geodezyjnym 273/78 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska -miasto.

W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od chwili publicznego ogłoszenia.
Zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej   w pokoju nr 9 w godzinach: pn.- wt. 7:00-15:00, śr. 8:30-16:30, czw.- pt. 7:00-15:00 (tel. 87 424 13 63).

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl   

 

Beata Sokołowska

Burmistrz Białej Piskiej

Data powstania: wtorek, 11 lut 2020 08:42
Data opublikowania: wtorek, 11 lut 2020 08:49
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 97 razy