BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6733.4.2020

o wszczęciu postępowania

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),

ZAWIADAMIAM,
że na wniosek:
Pana Rafała Drobota
działającego w imieniu i na rzecz
PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin

z dnia 05.02.2020 r. /data wpływu/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  
budowa linii kablowej SN, kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych nN wraz ze słupami.
Lokalizacja inwestycji na części działek o numerach geodezyjnych 17, 28, 51 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska.
W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej  w pokoju nr 9 w godzinach: pn.- wt. 7:00-15:00, śr. 8:30-16:30, czw.- pt. 7:00-15:00 (tel. 87 424 13 63).

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej,
Pl. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.


Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Pogorzel Mała,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.   

 

Burmistrz Białej Piskiej

Beata Sokołowska

Data powstania: środa, 12 lut 2020 15:51
Data opublikowania: środa, 12 lut 2020 15:53
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 90 razy