BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 21 listopad 2017

Wiadomości

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Burmistrza Białej Piskiej o konsultacjach społecznych

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Burmistrza Białej Piskiej o konsultacjach społecznych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 listopad 2017

Wiadomości

Uzyskaj licencję na taksówkę

Dodanie nowej wiadomości: Uzyskaj licencję na taksówkę - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Burmistrza Białej Piskiej o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Biała Piska na lata 2018-2020

Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Biała Piska na lata 2018-2020 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Burmistrza Białej Piskiej o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 listopad 2017

Wiadomości

Projekt budżetu Gminy Biała Piska na 2018 rok oraz WPF na lata 2018 - 2026

Dodanie nowej wiadomości: Projekt budżetu Gminy Biała Piska na 2018 rok oraz WPF na lata 2018 - 2026 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 listopad 2017

Wiadomości

Protokół z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 listopad 2017

Wiadomości

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 13.11.2017 r. do 18.11.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 13.11.2017 r. do 18.11.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 listopad 2017

Wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 listopad 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 listopad 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.11.2017.2

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.11.2017.2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 listopad 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.9.2017.WS.5

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.9.2017.WS.5 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 listopad 2017

Wiadomości

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 06.11.2017 r. do 30.11.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 06.11.2017 r. do 30.11.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 06.11.2017 r. do 12.11.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 06.11.2017 r. do 10.11.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w bud. WM przy ul. Plac A. Mickiewicza 5 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w bud. WM przy ul. Plac A. Mickiewicza 5 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót pn. "Przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w bud. mieszk. w Białej Piskiej przy ul. Żeromskiego 3

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót pn. "Przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w bud. mieszk. w Białej Piskiej przy ul. Żeromskiego 3 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - ul. Plac Adama Mickiewicza 5, 12-230 Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - ul. Plac Adama Mickiewicza 5, 12-230 Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - ul. Żeromskiego 3, Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - ul. Żeromskiego 3, Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 październik 2017

Wiadomości

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 26 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 26 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obchody Narodowego Święta Niepodległości

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na obchody Narodowego Dnia Niepodległości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 październik 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 październik 2017

Wiadomości

Wniosek o oszacowanie szkód

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o oszacowanie szkód - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 październik 2017

Wiadomości

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu adresowany do hodowców trzody chlewnej w powiecie piskim

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu adresowany do hodowców trzody chlewnej w powiecie piskim - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał przygotowane na XXX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na XXX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 październik 2017

Wiadomości

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 23.10.2017 r. do 29.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 23.10.2017 r. do 29.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 październik 2017

Wiadomości

Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej - [Wszystkie zmiany]

Zadania referatu

Dodanie nowej wiadomości: Zadania referatu - [Wszystkie zmiany]

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020

Dodanie nowej wiadomości: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 - [Wszystkie zmiany]

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020

Dodanie nowej wiadomości: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 - [Wszystkie zmiany]

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Zadania Punktu Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dodanie nowej wiadomości: Zadania Punktu Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 październik 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 październik 2017

Wiadomości

Wykonanie budżetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie budżetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 17.10.2017 r. do 22.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 17.10.2017 r. do 22.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Program współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Program współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 październik 2017

Wiadomości

Dyżur Eksperta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Dyżur Eksperta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 październik 2017

Wiadomości

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 06 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 06 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w bud. WM położonym w Białej Piskiej przy ul. Pl. A.Mickiewicza 5

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w bud. WM położonym w Białej Piskiej przy ul. Pl. A.Mickiewicza 5 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 październik 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.9.2017.9

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.9.2017.9 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 październik 2017

Wiadomości

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 11.10.2017 r. do 13.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 11.10.2017 r. do 13.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 październik 2017

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku WM położonej w Białej Piskiej przy ul. Plac Adama Mickiewicza 5

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku WM położonej w Białej Piskiej przy ul. Plac Adama Mickiewicza 5 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 październik 2017

Wiadomości

Rusza Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej

Dodanie nowej wiadomości: Rusza Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 6 października 2017 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 6 października 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 październik 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2017.WS.11

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2017.WS.11 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.9.2017.6

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.9.2017.6 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 październik 2017

Wiadomości

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 01.10.2017 r. do 08.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 01.10.2017 r. do 08.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 wrzesień 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zmaówieniu - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 wrzesień 2017

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na remont wewnętrznej instalacji zasilającej WLZ w bud. mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 1 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na remont wewnętrznej instalacji zasilającej WLZ w bud. mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.9.2017.WS.2

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.9.2017.WS.2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 wrzesień 2017

Wiadomości

Projekty uchwał przygotowane na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 wrzesień 2017

Wiadomości

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 25.09.2017 r. do 02.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 25.09.2017 r. do 02.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian