BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 08 listopada 2019

Wiadomości

Projekt uchwały przygotowany na V ponadplanową a zarazem XVI publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 15 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały przygotowany na V ponadplanową a zarazem XVI publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 15 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na V ponadplanową a zarazem XVI publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 15 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały przygotowany na V ponadplanową a zarazem XVI publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 15 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 listopada 2019

Wiadomości

Klauzula informacyjna dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula informacyjna dotyczące przetwarzania danych osobowych - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Zamknięcie przejazdu kolejowego na drodze Drygały - Zaskwierski w dniach od 13.11.2019 r. do 18.11.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zamknięcie przejazdu kolejowego na drodze Drygały - Zaskwierski w dniach od 13.11.2019 r. do 18.11.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 listopada 2019

Wiadomości

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania przez OSP w Skarżynie

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania przez OSP w Skarżynie - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w dniach 04.11.2019 r. - 09.11.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w dniach 04.11.2019 r. - 09.11.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie BiRG.6733.2.2018

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie BiRG.6733.2.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 listopada 2019

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

SPROSTOWANIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Dodanie nowej wiadomości: SPROSTOWANIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY - [Wszystkie zmiany]

Sprostowanie wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.

Dodanie nowej wiadomości: Sprostowanie wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do zaopiniowania oferty złożonej przez OSP Skarżyn z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie powołania komisji do zaopiniowania oferty złożonej przez OSP Skarżyn z pominięciem otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 listopada 2019

Wiadomości

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 30 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 30 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 października 2019

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Imienne wykazy głosowań radnych na XV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 30 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Imienne wykazy głosowań radnych na XV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 30 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 października 2019

Wiadomości

Sprawdź, czy Twoja działalność wymaga wpisu do rejestru BDO

Dodanie nowej wiadomości: Sprawdź, czy Twoja działalność wymaga wpisu do rejestru BDO - [Wszystkie zmiany]

Zmiana terminu zamknięcia przejazdu

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana terminu zamknięcia przejazdu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 października 2019

Wiadomości

Obwieszczenie PBI.6733.9.2019

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PBI.6733.9.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 października 2019

Wiadomości

Uchwała podjęta na XIV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 24 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała podjęta na XIV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 24 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu

Dodanie nowej wiadomości: Uwaga! Zmiana organizacji ruchu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podisnpektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podisnpektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej - [Wszystkie zmiany]

Imienne wykazy głosowań radnych na XIV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 24 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Imienne wykazy głosowań radnych na XIV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 24 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o złożeniu oferty w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Ratownictwo i ochrona ludności"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o złożeniu oferty w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Ratownictwo i ochrona ludności" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 października 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 października 2019

Wiadomości

Projekt uchwały przygotowany na IV ponadplanową a zarazem XIV publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 24 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały przygotowany na IV ponadplanową a zarazem XIV publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 24 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XV publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XV publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał przygotowane na XV publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 30 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na XV publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 30 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie PBI.6220.5.2019.7

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PBI.6220.5.2019.7 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 października 2019

Wiadomości

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 października 2019

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na IV ponadplanową a zarazem XIV publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na IV ponadplanową a zarazem XIV publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 października 2019

Wiadomości

Uzupełniające Wybory Ławników na kadencję 2020-2023

Dodanie nowej wiadomości: Uzupełniające Wybory Ławników na kadencję 2020-2023 - [Wszystkie zmiany]

Uzupełniające Wybory Ławników na kadencję 2020-2023

Dodanie nowej wiadomości: Uzupełniające Wybory Ławników na kadencję 2020-2023 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania)

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania) - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 października 2019

Wiadomości

Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 16 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 16 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 16.09.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 16.09.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Imienne wykazy głosowań radnych na XIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 16 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Imienne wykazy głosowań radnych na XIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 16 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 października 2019

Wiadomości

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 190/1/2019 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania przez Uczniowski Klub Sportowy ,,SOKÓŁ” w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 190/1/2019 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania przez Uczniowski Klub Sportowy ,,SOKÓŁ” w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 października 2019

Wiadomości

Rusza Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej

Dodanie nowej wiadomości: Rusza Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Wyniki wyborów w województwie warmińsko - mazurskim

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki wyborów w województwie warmińsko - mazurskim - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 października 2019

Wiadomości

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 października 2019

Wiadomości

Projekty uchwał przygotowane na III ponadplanową a zarazem XIII publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 16 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na III ponadplanową a zarazem XIII publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 16 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na III ponadplanową a zarazem XIII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na III ponadplanową a zarazem XIII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 października 2019

Wiadomości

Złóż wniosek o dofinansowanie usunięcia folii rolniczej

Dodanie nowej wiadomości: Złóż wniosek o dofinansowanie usunięcia folii rolniczej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 października 2019

Wiadomości

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej Piskiej z wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 4

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej Piskiej z wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 października 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 października 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Modyfikacja SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Modyfikacja SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 października 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Postanowienia Komisarza Wyborczego II w Olsztynie o zmianie w składach OKW w Gminie Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienia Komisarza Wyborczego II w Olsztynie o zmianie w składach OKW w Gminie Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie BiRG.6733.2.2018

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie BiRG.6733.2.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 października 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 01 października 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Modyfikacja SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Modyfikacja SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 września 2019

Wiadomości

Uchwały podjęte na XII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 25 września 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 25 września 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Plan zamówień publicznych na 2019 rok - aktualizacja

Dodanie nowej wiadomości: Plan zamówień publicznych na 2019 rok - aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 września 2019

Wiadomości

Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Imienne wykazy głosowań radnych na XII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 25 września 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Imienne wykazy głosowań radnych na XII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 25 września 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 września 2019

Wiadomości

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i senatora

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i senatora - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 września 2019

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

II Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: II Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian